به قصر چوبی خلخال

خوش آمدید

قصر چوبی بفرا تمثیلی از سرزمین رویاهاست که در آن هنر با طبیعت عجین شده و موسیقی دلنواز آب ،آرامشی بی پایان را برای جسم و روح انسان رقم می زند. مجموعه گردشگری و تفریحی قصر چوبی ازناو خلخال با فراهم نمودن امکانات تفریحی و رفاهی و گردشگری در یک محیط سنتی و مدرن با طراحی خاص و بی نظیر در منطقه ای خوش آب و هوا همان بهشت گمشده ایران (خلخال) واقع شده است.

category

Khalkhal wooden palace Suite

In the Suite of Khalkhal wooden palace

Take a walk

Suite No. 1 Laleh

Wood is the most important element used in the tourism complex of...

From: 1,400,000 تومان Night

Suite No. 3 Rose

Wood is the most important element used in the tourism complex of...

From: 1,400,000 تومان Night

Suite No. 5 morvarid

Wood is the most important element used in the tourism complex of...

From: 1,400,000 تومان Night
logo

This palace has facilities such as wooden suites, restaurant, coffee shop, fast food, pavilions for traditional hookah and… with the highest level of quality service and offering traditional, Iranian, foreign food, fast food, hookah and professional and experienced staff of the day. Brings a pleasant and memorable for you dear guests. Comfort and tranquility of guests The most important mission of the tourist complex of Befra Wooden Palace is defined.

دیدگاه مسافران

News and articles

weblog

the closest

event

موقعیت

قصر چوبی خلخال