بازخورد مشتری

سارا

وای یعنی بهتر از اینجا نداریم. یه جای خوش آب و هوای دلنشین که میشه ساعت ها توی دامن کوه و طبیعت نشست و به هیچی فکر نکرد. آرامش اینجا رو خیلی دوست داشتم.