دیدگاه مشتریان

واقعا یک بهشت به تمام معنا آدم تو این مکان احساس راحتی و آسایش وصف نشدنی داره. دوست دارم دوباره اینجا برگردم.

خدمات خوب بود. محیط واقعا عالی و دلنشین بود و تونستم چند روزی رو بدون دغدغه اینجا سپری کنم. مخصوصا که امکانات رستورانش در حدی بود که با انواع غذاهای سنتی هم تونستم ارتباط برقرار کنم.

وای یعنی بهتر از اینجا نداریم. یه جای خوش آب و هوای دلنشین که میشه ساعت ها توی دامن کوه و طبیعت نشست و به هیچی فکر نکرد. آرامش اینجا رو خیلی دوست داشتم.